15 kwietnia 2024

Grafika

Pracownia grafiki

Pracownia grafiki to miejsce, w którym instruktorzy wyjaśnią podstawowe pojęcia związane z tą dziedziną sztuki. Dzięki temu uczestnicy warsztatów poznają m.in. takie terminy jak linoryt, sucha igła, akwaforta, akwatinta czy rodzaje druku: wypukły, wklęsły i płaski.

Pracownia grafiki

Efektem spotkań będzie również wykonanie samodzielnych prac pod okiem opiekunów pracowni. Głównym celem warsztatów jest więc nie tylko poznanie teoretycznych zagadnień związanych z grafiką, ale również zastosowanie tej wiedzy w praktyce.