15 kwietnia 2024

RODO

Inspektor Ochrony Danych:
Sebastian Łabowski
email: inspektor@bezpieczne-dane.eu

——————————————————————————————–

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA SMS [ pobierz ]

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – NEWSLETTER SMS

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa: Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej
Adres: ul. Przyszkolna 3, 55-300 Środa Śląska
Kontakt: anna.klimczuk (at) cekacentrum.pl 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Imię i nazwisko: Sebastian Łabowski
Kontakt: inspektor (at) bezpieczne-dane.eu

3. CEL PRZETWARZANIA

Wysyłanie na podany numer telefonu zamówionego newslettera.

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. a.
Podstawa prawna: zgoda osoby decydującej się na otrzymywanie newslettera

5. ODBIORCY DANYCH (lub kategorie odbiorców)

Dane będą udostępniane dostawcy systemu informacji sms, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA (KRYTERIUM USTALENIA OKRESU)

Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie SMS na numer 532 963 633 o treści „REZYGNACJA” lub przesyłając żądanie na adres podany w punkcie 1.

7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

  • dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych
  • do wycofania zgody w dowolnym momencie (obowiązuje w stosunku do przetwarzania od momentu złożenia oświadczenia)
  • do żądania sprostowania danych
  • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym
  • do żądania ograniczenia przetwarzania
  • do przenoszenia danych
  • do sprzeciwu wobec przetwarzania
  • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane nie będą przekazywane do państw spoza EOG ani organizacji międzynarodowych

9. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Podane dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

—————————————————————————