Ze względu na obecną sytuację, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, XX sesja Rady Powiatu odbywa się w Sali Widowiskowej CeKA